Verschil faillissement en surseance

Verschil tussen faillissement en surseance van betaling

Faillissemenent Surseance
Beslag op vermogen geen beslag op vermogen
failliet is beschikkingsonbevoegd beschikking en beheer door bewindvoerder en ondernemer samen
benoeming curator benoeming bewindvoeder
doel: verkoop boedel ten bate van crediteuren doel: schuldenaar de tijd geven om de crediteuren te betalen
aanvragers: crediteuren of failliet zelf aanvragers: alleen de schuldenaar zelf
van toepassing voor alle crediteuren, behalve separatisten (crediteuren met eigendomsrechten) niet van toepassing voor preferente crediteuren, (crediteuren met een wettelijke voorrangsstatus, bijvoorbeeld de fiscus en de uitvoerings instanties) en de separatisten