Faillissement

Introductie Faillissement

Een faillissement is een gerechtelijk beslag op het hele vermogen ten behoeve van de schuldeisers. De failliet verliest het beheer over het vermogen en kan er niet meer over beschikken. De failliet kan een privé-persoon zijn (bijvoorbeeld een eenmanszaak of een vennootschap onder firma), of een rechtspersoon (een BV).

Een curator neemt het beheer van vermogen over en is de enige persoon die handelend mag optreden. De Rechtbank stelt de curator aan. Deze zorgt voor vereffening van het vermogen.

Het faillissement kan worden aangevraagd door de ondernemer zelf, of door één of meerdere schuldeisers.