Sterkte-zwakteanalyse

Sterkte-zwakteanalyse

Bij het beoordelen of een onderneming nog levensvatbaar is dient de ondernemer een sterktezwakte analyse te laten uitvoeren, waarbij ook objectief en kritisch wordt gekeken naar het eigen functioneren. Mismanagement is de belangrijkste oorzaak van faillissementen. Ook blijkt vaak dat de onderneming, zonder het direct in de gaten te hebben, de aansluiting met de markt heeft verloren. Voor de vraag of het blijvend of tijdelijk is, dient een kritisch onderzoek plaats te vinden, bij voorkeur door onafhankelijke derden.

Dat onafhankelijk onderzoek is nodig omdat de onderneming ziek is en de patiënt niet op eigen kracht meer kan genezen. Als de ziekte “mismanagement” moet worden genoemd, of als de patiënt de aansluiting met de markt definitief heeft verloren, dan kan alleen een onafhankelijk adviseur van buiten de patiënt adviseren om faillissement aan te vragen.