Minimale gezondheidstoestand

Welke minimale gezondheidstoestand van de onderneming is noodzakelijk voor surseance?

Voor het effectief kunnen benutten van het instrument surseance moet de zieke onderneming de volgende eigenschappen hebben:

  • de onderneming is in de kern gezond en heeft een goede aansluiting met de markt
  • de onderneming heeft een positieve liquiditeitsbegroting
  • de onderneming zit alleen tijdelijk in liquiditeitsproblemen en die tijdelijke krapte wordt veroorzaakt door incidentele tegenvallers, die niet structureel van aard zijn
  • er is geen sprake van mismanagement noch van overtollig personeel
  • er is 100 % zekerheid dat het bevriezen van achterstallige schulden de onderneming direct meer lucht geeft
  • de concurrentieverhoudingen in de markt zijn van dien aard dat vaste opdrachtgevers niet zonder meer, na het uitspreken van een surseance, weglopen.