Surseance aanvragen

Aanvragen surseance van betaling

Een surseance wordt bij de Rechtbank aangevraagd door indiening van een verzoekschrift via een advocaat.

De Rechtbank behandelt een verzoekschrift voor het verkrijgen van een surseance met voorrang boven een verzoekschrift waarin een faillissement wordt aangevraagd. Wanneer door een crediteur een faillissementsverzoek bij de Rechtbank is ingediend, dient de ondernemer dan ook snel te handelen wanneer een surseance nog mogelijk is.