Homologatie surseance

Homologatie van het akkoord surseance

Nadat de crediteuren hebben ingestemd met het akkoord moet het akkoord officieel worden goedgekeurd door de Rechtbank. Dit wordt homologatie van het akkoord genoemd.