Akkoord surseance

Akkoord surseance

De bedoeling van de surseance is uiteraard het kunnen aanbieden van een akkoord aan de crediteuren. De akkoordpenningen kunnen deels gespaard worden in de onderneming aan de hand van de winst die gegenereerd wordt vanaf het moment dat de surseance is uitgesproken. Wanneer de onderneming geen winst draait, voldoet de onderneming niet meer aan de criteria om een surseance te kunnen volhouden. De uitgaven zijn dan immers groter dan de inkomsten en dat is reden om de surseance direct om te zetten in een faillissement.