Verloop van een surseance

Het verloop van een surseance van betaling kent de volgende fasen:

Hoe lang duurt surseance van betaling?

Surseance wordt voor maximaal anderhalf jaar verleend. Deze periode kan telkens met anderhalf jaar door de Rechtbank worden verlengd.