Werkkapitaal

Werkkapitaal / overbruggingskrediet

Ook al zijn de ondernemer en de door hem aangetrokken adviseurs overtuigd dat het overlevingsplan herstel van de discontinuïteit waarborgt, dan is de bank niet altijd bereid te (her)financieren.

Het afwijzen door de bank van het overlevingsplan hoeft niet zonder meer in te houden dat een redding van de onderneming niet meer mogelijk is.

Vaak zijn andere financiers wel bereid om een doorstart te financieren, waarbij uiteraard zekerheden van de bank afgekocht dienen te worden.

Met een goed doortimmerd en betrouwbaar overlevingsplan heeft de ondernemer een sterke troef in handen gekregen. Dat wordt door banken nog wel eens onderschat!

Doorslaggevend voor het succesvol kunnen benutten van een goed en betrouwbaar overlevingsplan is het tijdig opstellen en gereedmaken ervan.

Verstandige ondernemers pikken dan ook tijdig die signalen op van de bank dat het vertrouwen in de onderneming en de ondernemer ter discussie staat. (Zie soorten relatiebeheer) Dat is vaak het laatste moment waarop met succes nog een overlevingsplan gemaakt kan worden welke na acceptatie door de bank kan worden uitgevoerd.