Liquiditeitsbegroting

Goede liquiditeitsbegroting (laten) maken

Een betrouwbare en verantwoorde liquiditeitsbegroting is het beste hulpmiddel bij het voeren van een verantwoord crisismanagement bij (dreigende) discontinuïteit. Helaas zijn niet veel ondernemers gewend met een liquiditeitsbegroting te werken. Dit is ook één van de oorzaken die kan leiden tot een faillissement.

Een liquiditeitsbegroting is een overzicht waarop per periode de inkomsten en uitgaven van de in discontinuïteit verkerende onderneming begroot zijn en waarop de omvang van de financiële middelen die aangewend kunnen worden voor betaling van crediteuren duidelijk zichtbaar is.

Voor de effectiviteit van de liquiditeitsbegroting is het noodzakelijk dat de bank instemt met de liquiditeitsbegroting opdat gewaarborgd is dat bij de uitvoering van de liquiditeitsbegroting de bank de betalingsopdrachten ook daadwerkelijk zal fiatteren.

Het opstellen van een betrouwbare en verantwoorde liquiditeitsbegroting dient bij voorkeur te geschieden door de externe adviseur. Daarmee wordt de betrouwbaarheid van de begroting vergroot en wordt de inzet van dit hulpmiddel effectiever.