Dreigend faillissement

Dreigend faillissement

Als ondernemer weet u of het goed gaat met uw bedrijf of dat er iets niet helemaal in orde is. Is dit laatste bij u het geval, aarzelt u dan niet en kom in actie. Er valt wellicht nog iets te redden, mits u er op tijd bij bent. De ervaring leert immers dat veel faillissementen voorkomen hadden kunnen worden als in een vroeg stadium de juiste stappen waren gezet.

Onze aanpak

Net als u zijn wij ondernemers en kennen het klappen van de zweep. Snelheid, ervaring, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid zijn onze troeven die u hard nodig hebt. Wij stellen uw bedrijf centraal en handelen in het belang van het voortbestaan daarvan. Mocht u bijvoorbeeld reeds een adviseur via de bank hebben, dan geven wij graag een second opinion. Deze adviseur werkt immers voor de bank en niet voor uw bedrijf!

Uw keuze

Laat geen kostbare tijd verloren gaan, maar laat ons u helpen. Als 1e stap kunt u een advies vragen via ons contactformulier. Dan wordt snel duidelijk welke overlevingsmogelijkheden er nog zijn.

Ons draaiboek om dreigend faillissement af te wenden

Ons draaiboek kan de volgende elementen omvatten:

  • de feitelijke situatie inventariseren en analyseren;
  • alle (on-)mogelijkheden toetsen op haalbaarheid;
  • snel een helder uitgewerkt actieplan samenstellen;

Tot de mogelijkheden behoren:

  • activa beheer verbeteren
  • haalbaarheid van aantrekken bedrijfsfinanciering beoordelen
  • vertrouwen van andere partijen in de onderneming herstellen
  • overleggen en onderhandelen met banken, kredietverzekeraars, lease- en factormaatschappijen, UWV en/of fiscus
  • voorbereiden en uitvoeren van een crediteurenakkoord
  • of, als het niet anders kan, een doorstart na een faillissement realiseren