Doel van het overlevingsplan

Doel van het overlevingsplan

Een overlevingsplan hoeft niet altijd tot doel te hebben dat de hele onderneming wordt voorgezet.

Uit de oorzakenanalyse kan naar voren komen dat er binnen de onderneming gezonde onderdelen en ongezonde onderdelen zijn. Als ook blijkt dat ongezonde onderdelen niet meer beter gemaakt kunnen worden dan kan een overlevingsplan enkel als doel hebben om gezonde onderdelen voort te zetten met achterlating van de ongezonde onderdelen.

Een overlevingsplan kan dan betiteld worden als “doorstartplan”.

Ook kan uit de oorzakenanalyse blijken dat het instrument van surseance de oplossing is voor herstel van de discontinuïteit.

Het plan voorziet dan in een stappenplan waarin ook rekening kan worden gehouden met het aanbieden van een akkoord.

Een overlevingsplan kan dus gebaseerd zijn op verschillende opties, welke één gemeenschappelijke doelstelling dienen, het doen overleven van (een deel van) de onderneming.

Centraal uitgangspunt bij het maken van een overlevingsplan is de garantie dat de onderneming na uitvoering van het plan levensvatbaar is. Als daar sterk aan moet worden getwijfeld heeft het maken van een plan en de uitvoering ervan geen enkele zin en is het zowel in het belang van de onderneming en in het belang van de ondernemer dat zo spoedig mogelijk de onderneming in staat van faillissement wordt verklaard. Dat voorkomt een onnodige schuldenlast en onnodige irritaties bij crediteuren, waaronder de bank.