Selecteer een pagina

”Tools” van crediteuren

“Tools” van crediteuren

Een onderneming in discontinuïteit wordt altijd geconfronteerd met lastige crediteuren. De verklaring daarvoor is eenvoudig. Crediteuren zijn bang dat hun vorderingen niet betaald zullen worden, waardoor zij zelf ook in de problemen kunnen komen. Crediteuren bewaken zo’n post dan ook scherp en zetten “tools van crediteuren” in waarvan het effect haaks kan staan op de belangen van de in discontinuïteit verkerende onderneming.

Incassoprocedures

Zo kunnen crediteuren met zwaar geschut incassoprocedures starten, inclusief het leggen van conservatoir beslag en het opeisen van incassokosten, rente en contractueel overeengekomen boetes.

Door het leggen van conservatoir beslag kan soms de bedrijfsvoering van de in discontinuïteit verkerende onderneming ernstig belemmerd worden. Ook kan de financiële druk op de onderneming verder vergroot worden wanneer na onderhandelingen het conservatoir beslag wordt doorgehaald onder afgifte van een bankgarantie.

Onder deze omstandigheden is voor crediteuren het aanvragen van faillissement vaak het meest effectief. Materieel gesproken kan dat namelijk inhouden dat die crediteur een voorrangspositie verkrijgt omdat de onderneming er geen belang bij heeft dat vroegtijdig een faillissement wordt uitgesproken, terwijl er nog kans is op herstel van de discontinuïteit.

Rol kredietverzekeraars

Onder omstandigheden van discontinuïteit dient de onderneming ook alert te zijn op crediteuren die hun debiteuren hebben ondergebracht bij een kredietverzekeraar.

Deze crediteuren hebben een extra “tool” in handen, omdat de verzekeraar hun dubieuze debiteuren snel met zwaar geschut kan bestoken omdat ook de verzekeraar financieel belang heeft bij het betalen van de openstaande schuld. De crediteur heeft immers het risico van oninbare debiteuren afgedekt bij de verzekeraar en de verzekeraar zal alles in het werk stellen om haar risico af te wentelen op de in discontinuïteit verkerende onderneming.

Daar komt nog eens bij dat vaak meerdere crediteuren bij dezelfde kredietverzekeraar hun debiteurenrisico hebben afgedekt, waardoor de kredietverzekeraar incassoprocedures kan voeren voor meerdere crediteuren tegelijk.

In de praktijk is het dan ook bekend dat juist kredietverzekeraars vrij snel overgaan tot het aanvragen van faillissement en vrij star kunnen zijn in het treffen van betalingsregelingen.

Extra zekerheden

Crediteuren die geen zekerheidsrechten hebben, bijvoorbeeld leveranciers, proberen vaak vóór het faillissement (extra) zekerheden te verkrijgen, al dan niet met medewerking van de onderneming en de ondernemer.

Uiterste voorzichtigheid is dan voor alle partijen geboden! De ondernemer is in het zicht van een faillissement niet meer vrij om nog zekerheden te verstrekken. (Zie ook faillissementspauliana.)