Onverantwoord betalingsbeleid

Onverantwoord betalingsbeleid

Door spanning en onwetendheid zijn ondernemers vaak geneigd om juist datgene te doen bij discontinuïteit wat men onder deze omstandigheden moet nalaten: het doen van valse beloftes en het voeren van een ad-hoc crediteuren beleid.

Onder druk doen ondernemers vaak beloftes aan crediteuren die zij niet kunnen nakomen! Dit gedrag roept dan extra irritatie op bij crediteuren waardoor zij sneller kunnen overgaan tot het aanvragen van faillissement.

Een andere valkuil is het hanteren van een ad-hoc beleid. Ondernemers van in discontinuïteit verkerende ondernemingen reageren onder deze omstandigheden vaak op ad-hoc basis naar crediteuren zonder oog te hebben voor het totale crediteurenbeleid.

Daardoor worden teveel ad-hoc beslissingen genomen die niet consistent hoeven te zijn met een onder deze omstandigheden verantwoord crediteurenbeleid. Hierdoor worden ook onbedoeld toezeggingen gedaan die achteraf niet nagekomen kunnen worden.

Als deze effecten gezamenlijk tot gevolg hebben dat bij de crediteuren het beeld ontstaat dat zij “aan het lijntje worden gehouden” dan kan daarmee onbedoeld het ontstekingsmechanisme in werking worden gesteld van een lawine van faillissementsaanvragen en beslagen in een periode dat herstel van de discontinuïteit soms nog mogelijk is.