Ken uw crediteuren

Ken uw crediteuren

Aangezien crediteuren een verzamelnaam is voor alle schuldeisers van de onderneming dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende soorten crediteuren:

  • de bank
  • de fiscus en uitvoeringsinstanties
  • personeel
  • leveranciers

Banken

Banken hebben hun vorderingen afgedekt door zekerheden. Pandrecht en hypotheek zijn daar de bekendste voorbeelden van. Materieel gesproken houdt dat in dat banken bij een faillissement gerekend kunnen worden tot de groep bevoorrechte crediteuren, omdat zij op de boedel een voorrangspositie hebben.
Daardoor kunnen conflicterende belangen ontstaan tussen de belangen van de leveranciers en de bank. Leveranciers die geen wettelijke voorrangsrechten hebben moeten dan ook vaak met lede ogen aanzien dat hun vorderingen qua rangorde onderaan staan, tenzij ook zij zekerheidsrechten hebben.

Fiscus en uitvoeringsinstituut

De fiscus en het uitvoeringsinstituut hebben op grond van wettelijke bepalingen voorrangsrechten. Van de fiscus is de bekendste het bodemrecht.
Ook hierdoor worden concurrente crediteuren in een faillissement vaak benadeeld. In de volgorde van crediteuren sluiten zij vaak de rij.

Personeel

Als werknemers crediteur zijn van de onderneming, omdat achterstallige salarissen nog niet zijn betaald, dan worden zij door wettelijke bepalingen goed beschermd. Vorderingen van werknemers worden na het uitspreken van een faillissement van de onderneming overgenomen door de uitvoeringsinstantie. Daarvoor is wel vereist dat er daadwerkelijk sprake is van een faillissement en de curator niet in staat is om achterstallig loon te betalen. Uiteraard moet de loonvordering door de onderneming ook worden erkend.

Wat valt onder de loongarantie regeling?

  • achterstallig loon, emolumenten en onkostenvergoedingen over een periode van 13 weken voorafgaande aan de datum van de opzegging
  • loon over de opzegtermijn
  • uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen, vakantietoeslag en pensioenpremie

Leveranciers

Ook leveranciers kunnen zekerheidsrechten hebben en derhalve een voorrangspositie innemen ten opzichte van crediteuren die geen voorrangsrechten hebben. De bekendste is het eigendomsvoorbehoud.