Bestrijden lastige crediteuren

Bestrijden lastige crediteuren

De onderneming moet proberen te voorkomen dat het nog meer op drift raakt door lastige crediteuren. Het meest geschikte middel om effectief een aanval van crediteuren te pareren is een betrouwbaar en doortimmerd overlevingsplan.

Vooruitlopend op dat overlevingsplan kan een goede liquiditeitsbegroting als “tool” effectief worden ingezet voor het beheersbaar houden van de eerste groep lastige crediteuren. Nadat het overlevingsplan gereed is kan de liquiditeitsbegroting, al dan niet bijgesteld, geruisloos inschuiven in het overlevingsplan.