Belastingdienst als schuldeiser

Belastingdienst als schuldeiser

Door de crisis hanteert de belastingdienst een redelijk soepel invorderingsbeleid bij achterstallige belastingschulden. Wanneer belastingschulden door een ondernemer niet tijdig betaald kunnen worden dan kan uitstel van betaling worden gevraagd. De fiscus bekijkt dan of er uitstel kan worden verleend en onder welke condities. Als er zekerheden kunnen worden gegeven staat de fiscus een uitstel toe van maximaal 1 jaar.

Bijhouden van lopende verplichtingen

Uitstel van betaling wordt nooit verleend wanneer een ondernemer zijn lopende(toekomstige) belastingverplichtingen niet bij kan houden. Uitstel van betaling komt dan immers neer op het vergroten van de belastingachterstand en niet op het inlopen van de totale schuld en achterstand.

Belastingachterstand is een early warning

Belastingachterstanden ontstaan niet zo maar. Dan is er iets grondig mis met de continuïteit. Het niet tijdig kunnen betalen van belastingverplichtingen moet door iedere ondernemer als een ernstig waarschuwingssignaal worden opgevat. De lopende inkomsten van het bedrijf schieten immers tekort om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. En dan ligt automatisch een faillissement op de loer. Zeker wanneer ook rekening wordt gehouden met het risico dat zelfs de lopende belastingverplichtingen wel eens niet betaald zouden kunnen worden. Waardoor de fiscus direct het verleende uitstel van betaling weer kan intrekken en de gehele belastingschuld direct ineens opeisbaar kan worden.