Selecteer een pagina

Schuldeisers managen

Schuldeisers: hoe en wat?

Het kenmerk van een onderneming in discontinuïteit is liquiditeitsproblemen. Als de bank ook nog eens de vinger extra aan de pols van de onderneming houdt, dan wordt het liquiditeitsprobleem nog eens extra versterkt. De onderneming dreigt dan in een vicieuze cirkel terecht te komen die moeilijk te doorbreken is.

Onder deze omstandigheden stijgen ook de rentekosten en de incassokosten van de openstaande schulden explosief, om nog maar te zwijgen over de opeisbare boetes als gevolg van het niet tijdig betalen van crediteuren.

De kosten van de in discontinuïteit verkerende onderneming kunnen dan ook onder deze omstandigheden sprongsgewijs sterk stijgen, waardoor er nog meer spanning komt te staan op het al aanwezige liquiditeitsprobleem.

Onder deze omstandigheden staat verantwoord crediteurenbeleid dan ook vaak gelijk aan crisismanagement!

Bestrijden lastige crediteuren

De onderneming moet proberen te voorkomen dat het nog meer op drift raakt door lastige crediteuren. Het meest geschikte middel om effectief een aanval van crediteuren te pareren is een betrouwbaar en doortimmerd overlevingsplan.

Vooruitlopend op dat overlevingsplan kan een goede liquiditeitsbegroting als “tool” effectief worden ingezet voor het beheersbaar houden van de eerste groep lastige crediteuren. Nadat het overlevingsplan gereed is kan de liquiditeitsbegroting, al dan niet bijgesteld, geruisloos inschuiven in het overlevingsplan.