Alternatieve financiering

Alternatieve bedrijfsfinanciering

Wanneer bedrijfsfinanciering wordt gezocht komen naast algemene banken ook andere partijen in beeld zoals:

  • kleine gespecialiseerde banken
  • particuliere investeerders
  • regionale ontwikkelingsmaatschappijen
  • verzekeraars
  • participatiemaatschappijen

De insteek van deze categorie financiers is vaak een geheel andere dan van de algemene banken. Waar algemene banken het beleid van het rentemargebedrijf primair richten op het zo weinig mogelijk risico lopen, is deze categorie financiers meer gecharmeerd van een goede debiteur en een rustige belegging.

Toch moeten er ook kanttekeningen geplaatst worden. Zo zal een kleinere gespecialiseerde bank, bijvoorbeeld in onroerend goed, altijd willen samenwerken met een algemene bank omdat niet alle andere benodigde financieringsinstrumenten verstrekt kunnen worden. Wel een hypothecaire lening, maar geen rekening-courant krediet.

Ontwikkelingsmaatschappijen willen altijd een aandelenparticipatie. Bedacht moet worden dat bij uittreding of uitkoop een forse prijs betaald zal moeten worden. Weliswaar zijn deze instellingen opgericht ter bevordering en stimulering van de werkgelegenheid, maar in de praktijk blijkt dat het winstbejag ook bij hen sterk is ontwikkeld.

Verzekeraars zijn veelal kritisch en selectief in hun acceptatiebeleid. Een duidelijk pluspunt bij de aflossingsconstructie, vaak een polis van levensverzekering, is het niet meenemen van de afschrijvingen bij het vaststellen van de aflossingscapaciteit. Dit gebeurt wel door algemene banken. Dit vergroot binnen de onderneming de cashflow.