Afhankelijk van product & opdrachtgever

Afhankelijkheid van product & opdrachtgever

De mate waarin de onderneming haar omzet heeft gediversifieerd wordt bepaald door het aantal debiteuren en het aantal producten. Geen diversificatie is niet perse slecht, maar maakt de onderneming wel kwetsbaar.

In de regel mag 1 opdrachtgever niet meer dan 15% van de omzet bedragen. Grote diversificatie van het product portfolio is niet perse goed, het stelt hogere eisen aan het logistieke proces.