Liquiditeitsproblemen

Liquiditeitsproblemen

Het niet beschikbaar hebben van liquide middelen is een groot risico voor elk bedrijf. Een kleine tegenvaller kan zorgen dat facturen onbetaald blijven en faillissement wordt aangevraagd

Vaak wordt deze krapte opgelost door extra financiering en dat weer weer zorgt voor hoge financieringslasten. In de regel mogen uw financieringslasten niet hoger zijn dan 7% van uw rentedragende schulden.