Nieuwsberichten van faillissement.nl

Wat is een opheffing wegens gebrek aan baten? In Nederland is de zogenaamde “opheffing wegens gebrek aan baten” de meest voorkomende beëindiging van een faillissement. Een faillissement wordt op...

Faillietverklaring Als de Rechtbank een ingediend faillissementsverzoek inwilligt, verklaart zij de onderneming in staat van faillissement. Deze faillietverklaring houdt in dat de ondernemer meteen de zeggenschap over zijn vermogen verliest. In...

Bewaarfase Na de faillietverklaring gaat de zogenaamde bewaarfase in. De curator gaat over tot het bewaren, veiligstellen, van de boedel. In sommige gevallen is het nodig om de boedel...

Dreigend faillissement Uw situatie Als ondernemer weet u of het goed gaat met uw bedrijf of dat er iets niet helemaal in orde is. Is dit laatste bij u...

Tools van crediteuren Een onderneming in discontinuïteit wordt altijd geconfronteerd met lastige crediteuren. De verklaring daarvoor is eenvoudig.  Crediteuren zijn bang dat hun vorderingen niet betaald zullen worden, waardoor...

Een overlevingsplan hoeft niet altijd tot doel te hebben dat de hele onderneming wordt voorgezet. Uit de oorzakenanalyse kan naar voren komen dat er binnen de onderneming gezonde onderdelen...

Analyse oorzaken discontinuïteit Bij de analyse van de oorzaken van discontinuïteit van de onderneming is het noodzakelijk om een onafhankelijke externe deskundige in te schakelen. Anders valt de ondernemer...

Adviseurs De onderneming in discontinuïteit heeft te maken met zwaar weer en een crisismanager dient als loods de onderneming naar een veilige haven te brengen. Externe hulp is noodzakelijk!...

Nieuwsgierig naar uw overlevingskansen?

Copyrights 2016 - Faillissement.nl - Kerstholt E-ideas
Scroll naar boven