Faillissementsregister: wie is failliet?

Faillissementsregister

Nadat de Rechtbank een onderneming in staat van faillissement verklaart wordt dat gepubliceerd in het faillissementsregister. Ook alle surseances van betaling en schuldsaneringen worden gepubliceerd in het faillissementsregister.

In het faillissementsregister staat de door de Rechtbank benoemde curator en een Rechter-commissaris.

U kunt de publicaties in het faillissementsregister raadplegen op faillissement.nl/uitspraken