Voorwaarden faillissement

Voorwaarden faillissement: Wanneer kan een faillissement worden uitgesproken?

De voorwaarden voor het aanvragen van een faillissement zijn:

  • Er moeten twee crediteuren/schuldeisers zijn.
  • Een ondernemer kan failliet verklaard worden als hij minstens twee schulden niet betaalt. Van die twee schulden moet tenminste één opeisbaar zijn.
  • De ondernemer is opgehouden met betalen. Of hij niet wil of niet kan betalen is voor de aanvraag van een faillissement niet van belang. Het enige dat telt is; er wordt niet betaald!