Uitdelingslijst

Uitdelingslijst

De curator maakt een zogenaamde uitdelingslijst op, waarop onder andere staat vermeld:

  • de ontvangsten in het faillissement
  • de uitgaven in het faillissement
  • de crediteuren en de omvang van de vorderingen
  • het bedrag dat aan de crediteuren zal worden uitbetaald