Stemming akkoord

Stemming akkoord

Over het akkoord moet worden gestemd op de verificatievergadering. Het akkoord wordt aangenomen als tenminste tweederde van de concurrente crediteuren op de verificatievergadering, die gezamenlijk ten minste 75 % van de concurrente schulden vertegenwoordigen, vóórstemmen. Crediteuren kunnen desgewenst bij volmacht stemmen.