Faillissement aanvragen

Faillissement aanvragen bij de rechtbank

Een faillissement aanvragen kan worden gedaan door het indienen van een verzoekschrift bij de Rechtbank. De Rechtbank behandelt een aanvraag voor surseance van betaling met voorrang boven een verzoekschrift waarin een faillissement wordt aangevraagd. Wanneer door een crediteur een faillissement aangevraagd is bij de Rechtbank, dient de ondernemer dan ook snel te handelen wanneer een surseance nog mogelijk is.

Wie kan faillissement aanvragen?

Faillissement kan worden aangevraagd worden door:

  • De bestuurder van het bedrijf zelf, bijvoorbeeld omdat het bedrijf geen toekomst meer heeft. Dit hoeft niet via een advocaat.
  • Schuldeisers, bijvoorbeeld leveranciers, de bank, werknemers of de Belastingdienst kunnen met hulp van een advocaat faillissement aanvragen. (zie voorwaarden faillissement)

Kosten faillissement aanvragen

  • Aanvraag eigen faillissement: Voor deze procedure betaalt u geen griffierechten. Mogelijk heeft u wel andere kosten, zoals een advocaat of adviseur als u deze inschakelt.
  • Aanvraag faillissement door schuldeiser: Als schuldeiser betaalt u de kosten voor de rechter: de griffierechten. Ook betaalt u de kosten voor de advocaat.