Faillissement aanvragen

Faillissement aanvragen

Een faillissement aanvragen kan worden gedaan door het indienen van een verzoekschrift bij de Rechtbank. Dit kan gedaan worden door:

  • De bestuurder van het bedrijf zelf, bijvoorbeeld omdat het bedrijf geen toekomst meer heeft. Dit hoeft niet via een advocaat.
  • Schuldeisers, bijvoorbeeld leveranciers, de bank, werknemers of de Belastingdienst kunnen met hulp van een advocaat faillissement aanvragen. (zie voorwaarden faillissement)

De Rechtbank behandelt een aanvraag voor surseance van betaling met voorrang boven een verzoekschrift waarin een faillissement wordt aangevraagd.

Wanneer door een crediteur een faillissement aangevraagd is bij de Rechtbank, dient de ondernemer dan ook snel te handelen wanneer een surseance nog mogelijk is.