Faillissement aanvragen als incassomiddel

Faillissement aanvragen als incassomiddel

Een faillissement aanvragen blijkt in de praktijk een uiterst effectief incassomiddel te zijn. Crediteuren die gebruik maken van dit instrument weten dat zij bij voorrang betaald zullen worden. De ondernemer wil natuurlijk niet failliet en wanneer de ondernemer nog over middelen kan beschikken om die crediteuren te betalen dan zal hij dat doen.
De ondernemer kan immers niet het risico lopen dat door een kleine schuld hij toch failliet gaat. Er zijn voorbeelden bekend dat ondernemers failliet zijn gegaan op vorderingen van slechts enkele duizenden euro’s.