Valkuilen doorstart

Valkuilen doorstart

De optie van een doorstart kent vele valkuilen. Deze valkuilen moeten vooraf goed in kaart worden gebracht alvorens een doorstart daadwerkelijk uit te voeren. Een vroegtijdige inventarisatie van deze valkuilen is een absolute voorwaarde voor een succesvolle doorstart. Wanneer niet alle valkuilen zijn te vermijden of zijn op te lossen is de kans op een succesvolle doorstart uiterst gering. Ondernemers dienen alert te zijn op de volgende valkuilen:

  • Het gezonde deel van de onderneming blijkt achteraf toch niet gezond te zijn (de oorzakenanalyse van de discontinuïteit is verkeerd geweest)
  • De doorstart is vóór het tijdstip van het faillissement gerealiseerd. De curator kan de doorstart aanvechten op grond van benadelingshandelingen (faillissementspauliana).
  • Niet goed analyseren en aanpassen van de organisatie, waardoor de fouten zich herhalen en de doorstart weer zal eindigen in een volgend faillissement.
  • Leveranciers die zijn benadeeld door het faillissement geen goederen meer leveren aan de doorstart.
  • De doorstart is vóór het tijdstip van het faillissement gerealiseerd. De curator kan de doorstart aanvechten op grond van benadelingshandelingen (zie ook faillissementspauliana).
  • De doorstart is succesvol, maar de ondernemer wordt achteraf geconfronteerd met een claim op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.
  • Bij de voorbereiding van de doorstart is de rechtspositionele situatie van sommige werknemers niet goed ingeschat.
  • De doorstart heeft teveel geld gekost. De curator heeft meerdere gegadigden tegen elkaar uitgespeeld en de ondernemer heeft achteraf teveel betaald voor de doorstart.

Uit het lijstje valkuilen blijkt dat een succesvolle doorstart goed voorbereid moet worden en goed moet worden doorgerekend door een expert. Als één van de hiervoor genoemde valkuilen op voorhand niet kan worden uitgesloten, is het te overwegen de doorstart niet uit te voeren. De kans op succes is dan uiterst gering!