Gezonde onderdelen

Gezonde onderdelen van de onderneming

Het heeft geen zin een deel van de onderneming voort te zetten wanneer achteraf blijkt dat het niet levensvatbaar meer was. Het is dus essentieel dat er ook daadwerkelijk gezonde onderdelen van de onderneming aanwezig zijn. Of daar sprake van is kan alleen worden beoordeeld aan de hand van een uiterst kritisch onderzoek.

In dat onderzoek zal moeten worden nagegaan of de onderneming nog wel een aansluiting met de markt heeft en of de oorzaak van de discontinuïteit niet te wijten is aan mismanagement. Dat is vaak één van de redenen waardoor in de praktijk blijkt dat niet elke doorstart succesvol verloopt, waardoor het ogenschijnlijk gezonde deel van de onderneming enige tijd later opnieuw failliet gaat.