Aanpak doorstart

Aanpak doorstart

Doorstart wordt vaak gebruikt in combinatie met andere begrippen; zoals ziekenhuisconstructie, sterfhuisconstructie en technisch faillissement.

Om de aanpak van een doorstart te verduidelijken, dient kort ingegaan te worden op het doel van de doorstart. Daarover is geen verschil van mening: het voortzetten van de gezonde onderdelen van de onderneming! Een van de meest voor de hand liggende manieren om dat te doen is het uitlokken van een technisch faillissement.