Opheffing wegens gebrek aan baten

Wat is een opheffing wegens gebrek aan baten?

In Nederland is de zogenaamde “opheffing wegens gebrek aan baten” de meest voorkomende beëindiging van een faillissement. Een faillissement wordt op deze wijze beëindigd wanneer de failliet zo weinig bezittingen heeft dat niet eens de faillissementskosten, salaris van curator en kosten van advertenties en boedelschulden, betaald kunnen worden. De curator stelt de Rechtbank dan voor om bij gebrek aan baten het faillissement op te heffen.

Wat zijn de juridische gevolgen van een opheffing?

Bij een beëindiging van een faillissement wegens een gebrek aan baten blijven alle schulden openstaan. In de toekomst kunnen schuldeisers deze schulden weer proberen te innen. Wel kunnen verjaringstermijnen voor bepaalde vorderingen een rol spelen. Dan verjaart na verloop van tijd een schuld.

Copyrights 2016 - Faillissement.nl - Kerstholt E-ideas
Scroll naar boven