Alle blogberichten voor Diagnose

Wat is een opheffing wegens gebrek aan baten? In Nederland is de zogenaamde “opheffing wegens gebrek aan baten” de meest voorkomende beëindiging van een faillissement. Een faillissement wordt op...

lees meer ->

Faillietverklaring Als de Rechtbank een ingediend faillissementsverzoek inwilligt, verklaart zij de onderneming in staat van faillissement. Deze faillietverklaring houdt in dat de ondernemer meteen de zeggenschap over zijn vermogen verliest. In...

lees meer ->

Bewaarfase Na de faillietverklaring gaat de zogenaamde bewaarfase in. De curator gaat over tot het bewaren, veiligstellen, van de boedel. In sommige gevallen is het nodig om de boedel...

lees meer ->

Tools van crediteuren Een onderneming in discontinuïteit wordt altijd geconfronteerd met lastige crediteuren. De verklaring daarvoor is eenvoudig.  Crediteuren zijn bang dat hun vorderingen niet betaald zullen worden, waardoor...

lees meer ->

Wilt u advies bij het overleven van dreigend faillissement?

Copyrights 2016 - Faillissement.nl - Kerstholt E-ideas
Scroll naar boven