Opnieuw: Modemerken Gaastra en McGregor failliet (van Doniger Fashion Group)

Het moederbedrijf van kledingketens McGregor, Gaastra en Adam, Doniger Fashion Group, is failliet verklaard. Afgelopen maandag vroeg het bedrijf al uitstel van betaling aan.

In juni vorig jaar werd McGregor, waar ook Gaastra en Adam onder vielen, ook al failliet verklaard. Twee managers van het modehuis zorgden er toen voor dat het bedrijf een doorstart kon maken onder de naam Doniger Fashion.

Lees meer op https://nos.nl/artikel/2191783-mcgregor-na-een-jaar-opnieuw-failliet-winkels-blijven-voorlopig-open.html

Zie ook Faillissement modemerk McGregor

Bedrijfsomvang
Werknemers (ten tijde van faillissement):
Omzet (voorlaatste boekjaar):

Activiteiten onderneming

De omschrijvingen van de activiteiten in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel luiden als volgt:
Doniger Fashion Group: Holding- en financieringsactiviteiten. Doniger Fashion: Groothandel en winkels in bovenkleding en modeartikelen; wholesale-activiteiten, alsmede houdster-/financieringsactiviteiten.

Adam Retail: Alle activiteiten die verband houden met de Adam mulitbrand stores, waaronder detailhandel via internet in kleding en modeartikelen; alsmede houdster- en financieringsactiviteiten.

Doniger Retail Alle handelingen op het gebied van retail-activiteiten, waaronder detailhandel via internet in kleding en mode-artikelen, alsmede houdster- /financieringsactiviteiten.
Doniger Online: Alle activiteiten die verband houden met de McGregor webshop, waaronder detailhandel via internet in kleding en mode-artikelen; alsmede houdster-/financieringsactiviteiten.
MCG Online Personnel: Concerndiensten; alle werkgeversdiensten ten behoeve van alle werknemers van de vennootschap en de vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden.

AR Personnel: Concerndiensten; alle werkgeversdiensten ten behoeve van alle werknemers van de vennootschap en de vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden
AR Housing: Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed.
DR Personnel: Concerndiensten; alle werkgeversdiensten ten behoeve van alle werknemers van de vennootschap en de vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden. DR Housing: Concerndienste.
DR Housing: Concerndiensten; het aangaan, verlengen, aanpassen, overdragen en verbreken van huurovereenkomsten tussen de vennootschap en derden, alsmede

Omzetgegevens

Uit interne cijfers volgt een geconsolideerde omzet (net sales; exclusief ETP) van afgerond EUR 73.661.000 over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 juli 2017;

Oorzaak faillissement

Wat betreft de oorzaak van de faillissementen van de DFG-vennootschappen heeft het Bestuur voorlopig het volgende verklaard. De DFG-vennootschappen waren gefinancierd door de Aandeelhouders. Banken en andere kredietverstrekkers waren gelet op de bedrijfsactiviteiten van de DFGvennootschappen en het eerdere faillissement van de MFG-vennootschappen niet bereid om de DFG-vennootschappen te financieren. Zoals bij veel retailbedrijven waren de operationele inkomsten van de DFGvennootschappen sterk seizoensgebonden. Mede als gevolg van het eerdere faillissement moesten de DFG-vennootschappen alle voorraad vooruitbetalen in de maanden juli tot en met oktober. De verkoop vindt voornamelijk plaats in oktober tot en met februari. Dit betekende dat de DFG-vennootschappen in de periode van half september tot eind december een liquiditeitsbehoefte hadden onder andere vanwege de inkoop van de wintercollectie. Vanaf december zouden de opbrengsten naar verwachting cumulatief hoger zijn dan de inkoopkosten met als gevolg dat daarna niet langer sprake zou zijn van een liquiditeitstekort. Begin september zagen de DFG-vennootschappen zich geconfronteerd met een acuut liquiditeitstekort van EUR 8 mio. Het Bestuur heeft de Aandeelhouders verzocht in de liquiditeitsbehoefte te voorzien. De Aandeelhouders hebben daarop laten weten niet bereid en/of in staat te zijn de DFG-vennootschappen aanvullende financiering te verstrekken. In overleg met de Aandeelhouders heeft het Bestuur vervolgens besloten (voorlopige) surseance van betaling voor de DFGvennootschappen aan te vragen. De curator zal de geschetste gang van zaken nader onderzoeken en meer in algemene zin onderzoek doen naar de achtergronden van de faillissementen van de DFG-vennootschappen. In de verslagperiode is een begin gemaakt met het opzetten van het onderzoek naar de achtergronden van de faillissementen van de DFG-vennootschappen.

 

Personeel

Doniger Fashion: 202 werknemers (waarvan 113 werknemers in Spanje);
AR Personnel: 154 werknemers;
DR Personnel: 72 werknemers;
MCG Online Personnel: 13 werknemers