Online reisbureau TravelBird failliet

Het online reisbureau TravelBird is failliet verklaard. Vorige week vroeg het bedrijf surseance van betaling aan, maar dat is op verzoek van de directie omgezet naar een faillissement. De bewindvoerder hoopt dat de reisorganisatie in een afgeslankte vorm een doorstart kan maken. (NOS.nl, 2018)

Het bedrijf zat een tijdje in een financiële mineur doordat onder andere, het Britse Secret Escapes de overname last minute cancelde. Dit resulteerde in veel problemen die circa 50.000 klanten heeft geraakt. Een klein deel van de 310 medewerkers van het Travelbird is nog aan het werk en de rest is zoals gebruikelijk in dit soort situaties vrijgesteld van werkzaamheden.

Bedrijfsomvang

Werknemers (ten tijde van faillissement): 300 

Omzet (voorlaatste boekjaar): € 181.999.000,00

Activiteiten onderneming volgens faillissementsverslag

Door de vennootschap werd een onderneming geëxploiteerd die zich bezig hield met het aanbieden van reizen aan consumenten via een online platform, waarbij de nadruk lag aan consumenten in de Benelux en Duitsland.

Oorzaak faillissement volgens faillissementsverslag

Vooraf zij opgemerkt dat er nog geen onderzoek naar de oorzaken van het faillissement heeft plaatsgevonden. De mededelingen die in dit verslag omtrent de oorzaken van het faillissement zijn gedaan zijn uitsluitend gebaseerd op mededelingen van het bestuur. TravelBird is opgericht in 2010 als een start up travel company die door middel van slimme technologische toepassingen dagelijks gepersonaliseerde reisopties aanbiedt aan haar klanten. Volgens het bestuur heeft TravelBird in de eerste jaren van haar bestaan TravelBird een stormachtige groei doorgemaakt. In 2017 werd er een omzet gerealiseerd van EUR 180.000.000. Aanvankelijk werden er door TravelBird uitsluitend accommodaties aangeboden aan de klanten. Na een aantal jaren werden reizen aangeboden inclusief vervoer, veelal vliegtickets. De organisatie was volgens het bestuur niet volledig berekend op de enorme groei. De reizen die door klanten werden geboekt, moesten aanvankelijk nog grotendeels handmatig worden verwerkt door medewerkers van TravelBird. Door de enorme groei van het aantal reizen moest er in korte tijd veel personeel worden aangenomen. In 2013 waren er circa 90 personeelsleden in dienst bij curanda. In 2015 was dit aantal gegroeid tot circa 750 personeelsleden. De personeelskosten waren daardoor ook aanzienlijk. Onder andere door deze kosten was het volgens het bestuur voor TravelBird niet mogelijk om winst te behalen. Om minder personeel nodig te hebben voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten is TravelBird zich gaan richten op de ontwikkeling van software die de boekingen kon verwerken. Daarnaast werd software ontwikkeld om gepersonaliseerde reizen aan klanten aan te bieden. Als gevolg van deze technologische ontwikkelingen kon het aantal personeelsleden worden beperkt. Begin 2018 waren er nog circa 300 personeelsleden in dienst bij TravelBird. TravelBird heeft zich in de jaren na de oprichting met name gericht op de groei van de onderneming. Daarbij is volgens het bestuur minder gekeken naar een efficiënte bedrijfsvoering. Door de hoge kosten, waaronder de personeelskosten en de kosten voor de ontwikkeling van de software, werd er dan ook tot en met 2017 geen winst behaald door TravelBird. TravelBird heeft in de eerste helft van 2018 pas voor de eerste keer winst geboekt. De marges in de reisbranche zijn beperkt, met name op vliegtickets. Om de hoge kosten te kunnen blijven betalen, moest er dus volgens het bestuur een hoge omzet worden gerealiseerd. De zomer van 2018 was qua weer uitzonderlijk goed in Nederland en de omringende landen, waardoor er minder reizen werden geboekt. Aangezien de meeste klanten van TravelBird afkomstig zijn uit deze landen, werd duidelijk dat het aantal boekingen in de zomer en in het najaar van 2018 erg zouden tegenvallen. Dit had tot gevolg dat het voorzienbaar was volgens het bestuur dat TravelBird over onvoldoende financiële middelen zou beschikken om aan haar financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen. In de weken voorafgaand aan de surseance van betaling waren er problemen ontstaan met reizigers die aankwamen bij accommodaties, maar die niet waren betaald door TravelBird. Hierdoor was TravelBird al negatief in het nieuws gekomen, hetgeen het vertrouwen enorm heeft geschaad en er nog minder boekingen plaatsvonden. In de maanden voorafgaand aan de verlening van de surseance van betaling zijn door het bestuur de mogelijkheden onderzocht om extra externe financiering te krijgen van derde partijen. Er is met meerdere partijen gesproken uit binnen- en buitenland over het verstrekken van financieringen dan wel een volledige overname van de onderneming. Toen uiteindelijk op 30 oktober 2018 de laatste partij definitief afhaakte, zag het bestuur van TravelBird zich genoodzaakt om op 31 oktober 2018 surseance van betaling aan te vragen. Dit verzoek is diezelfde dag toegewezen door de rechtbank Amsterdam. Vanaf dat moment was het ook niet meer mogelijk om reizen via TravelBird te boeken, waardoor de inkomsten ook direct opdroogden. Nadat de surseance van betaling was verleend, zijn onmiddellijk de gesprekken voor een doorstart in gang gezet. Er was een aanzienlijke groep van potentiële gegadigden. In het kader daarvan is vervolgens met een aantal geïnteresseerde partijen gesproken. Enkele partijen hadden aangegeven wellicht interesse te hebben in een doorstart (going concern of middels een crediteurenakkoord) vanuit de surseance van betaling, nog voordat de surseance zou worden omgezet in een faillissement. Aangezien een doorstart zonder een faillissement in het belang van de crediteuren zou zijn, heeft de bewindvoerder deze partijen in de gelegenheid gesteld om deze mogelijkheid te onderzoeken. Deze partijen hebben uiteindelijk op 6 november 2018 aangegeven toch geen interesse te hebben in een doorstart voordat het faillissement zou worden uitgesproken. Bij gebrek aan inkomsten sinds de verlening van de surseance van betaling was daardoor duidelijk dat TravelBird op termijn niet al haar schuldeisers kon betalen. De boedelverplichtingen liepen op en ook het traject met betrekking tot de loongarantieregeling moest worden opgestart voor het personeel bij gebrek aan uitzicht op een andere oplossing. De bewindvoerder heeft daardoor de rechtbank verzocht om de surseance van betaling in te trekken en om te zetten in een faillissement. Dit verzoek is toegewezen en op 7 november 2018 is TravelBird in staat van faillissement verklaard. Zoals bovenstaand vermeld, zal er nog nader uitgebreid onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van het faillissement.