Winkelketen Kijkshop failliet

De winkelketen Kijkshop vraagt morgen faillissement aan. Zo’n 400 medewerkers verliezen daarmee hun baan, heeft het bedrijf bekendgemaakt.

De Kijkshop heeft nog 70 winkels, die allemaal dicht gaan. De Zweedse investeerdersgroep achter de winkelketen zegt dat pogingen om de online-poot stevig uit te bouwen zijn mislukt.

https://nos.nl/artikel/2213260-kijkshop-failliet-400-medewerkers-op-straat.html

Bedrijfsomvang volgens faillissementsverslag
Werknemers (ten tijde van faillissement): 408
Omzet (voorlaatste boekjaar):  69.306.729,00 EUR

Activiteiten onderneming volgens faillissementsverslag

Winkels in huishoudelijke artikelen, algemeen assortiment van wit- en bruingoed, overige elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur, juweliersartikelen en uurwerken, speelgoed en glas-,porselein- en aardewerk

Oorzaak faillissement volgens faillissementsverslag

Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement, verklaarden de bestuurders van Kijkshop het volgende. Kijkshop is al lange tijd verlieslatend. Zij werd gefinancierd door haar aandeelhouders, die al gedurende langere periode aanzienlijke kapitaalinjecties verrichtten. In de tussentijd is er gezocht naar manieren om het businessmodel aan te passen aan de veranderde marktomstandigheden. Daarbij is de nadruk (meer) gelegd op internetverkopen. De hiervoor benodigde transitiefase duurde echter langer dan verwacht, waarna op een gegeven moment de liquide middelen op waren. Hierdoor kon Kijkshop niets anders dan haar faillissement aan te vragen. Curatoren zijn inmiddels ook zelf aangevangen met een eerste – inventariserend – onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Dit onderzoek voeren curatoren uit samen met een door hen ingeschakelde accountant. In een volgend verslag zullen curatoren over hun bevindingen nader rapporteren.