Telefoonverkoper Leapp failliet

De retailer – die smartphones, laptops en tablets van het merk Apple opknapt – werd vrijdag door de rechter failliet verklaard. Er hebben zich inmiddels partijen gemeld die interesse hebben in het bedrijf. “We denken over twee à drie weken meer duidelijkheid te hebben over een eventuele doorstart“, zegt de Meent.

Lees meer op https://nos.nl/artikel/2236033-opknapper-van-apparatuur-leapp-hoopt-nog-op-een-doorstart.html

Bedrijfsomvang volgens faillissementsverslag
Werknemers (ten tijde van faillissement): 200
Omzet (voorlaatste boekjaar):

Activiteiten onderneming volgens faillissementsverslag

De omschrijvingen van de activiteiten in het handelsregister van de Kamer van Koophandel luiden als volgt: Group: Groothandel in computers, randapparatuur en software. Stores ZN: Detailhandel via internet in consumentenelektronica; winkels in computers, randapparatuur en software. Stores NN: Detailhandel via internet in consumentenelektronica; winkels in computers, randapparatuur en software. Online: Detailhandel via internet in consumentenelektronica; groothandel in computers, randapparatuur en software.

Activiteiten onderneming volgens faillissementsverslag

De omschrijvingen van de activiteiten in het handelsregister van de Kamer van Koophandel luiden als volgt: Group: Groothandel in computers, randapparatuur en software. Stores ZN: Detailhandel via internet in consumentenelektronica; winkels in computers, randapparatuur en software. Stores NN: Detailhandel via internet in consumentenelektronica; winkels in computers, randapparatuur en software. Online: Detailhandel via internet in consumentenelektronica; groothandel in computers, randapparatuur en software.

Oorzaak faillissement volgens faillissementsverslag

Volgens opgaaf van het bestuur van de Leapp-vennootschappen is de oorzaak van het faillissement als volgt. De Leapp-vennootschappen waren de grootste refurbisher van Appleproducten in Nederland. De Apple-producten werden door de Leappvennootschappen gerefurbished en vervolgens verkocht door een webwinkel en vanuit diverse fysieke winkels. De bedrijfsactiviteiten waren verlieslatend en de financier had laten weten geen verdere financiering ter beschikking te stellen waardoor de Leapp-vennootschappen niet langer aan hun opeisbare schulden konden voldoen. Nadat de bank had aangekondigd de financiering op te zeggen konden er in het geheel geen betalingen meer worden verricht en zag het bestuur van de vennootschappen zich genoodzaakt voorlopige surseance van betaling te verzoeken. Het ging ervan uit dat na een reorganisatie en herfinanciering de schuldeisers na verloop van tijd zouden kunnen worden voldaan. Op 8 juni 2018 heeft de rechtbank voorlopig surseance van betaling verleend aan de Leapp-vennootschappen. De bewindvoerder is na gesprekken met de belangrijkste betrokkenen en op basis van financiële gegevens samen met de bestuurder tot de conclusie gekomen dat voortzetting op basis van continuïteit niet reeel was. Meer in het algemeen was de staat van de boedels zodanig dat handhaving van de surseance niet wenselijk was en bovendien was het vooruitzicht dat de schuldeisers na verloop van tijd bevredigd konden worden niet aanwezig. Om die reden is dezelfde dag aan de rechter-commissaris verzocht op grond van artikel 242 lid 1 sub 5 en lid 4 Faillissementswet de rechtbank te verzoeken de uitgesproken voorlopige surseances van betaling in te trekken onder gelijktijdige omzetting in faillissementen. De rechtbank heeft vervolgens op dezelfde dag de faillissementen van de Leapp-vennootschappen uitgesproken. De curator zal de oorzaken van de faillissementen de komende periode onderzoeken. De financiële administratie is veiliggesteld. In de komende verslagperiode zal het oorzakenonderzoek een aanvang nemen.