Online sportwinkel Athleteshop failliet

Online-sportwinkel Athleteshop uit Groningen is failliet. Vrijdagmiddag werd het personeel naar huis gestuurd. Bij het bedrijf van oud-schaatser Yuri Solinger, dat sportartikelen verkocht in bijna heel Europa, werken ongeveer honderd mensen.

Lees meer op http://www.dvhn.nl/groningen/Online-sportwinkel-Athleteshop-failliet-23325947.html

Bedrijfsomvang

Werknemers (ten tijde van faillissement): 146
Omzet (voorlaatste boekjaar): € 22.746.656,00

Activiteiten onderneming volgens faillissementsverslag

Online verkoop van sport en vrijetijdsartikelen aan consumenten in heel Europa.

Oorzaak faillissement volgens faillissementsverslag

Athlete.nl voerde onder de handelsnaam Athleteshop een onderneming die in grote delen van Europa actief was. In de laatste jaren heeft Athleteshop haar potentieel in Europa uitgebreid door voor diverse landen websites te openen. Athleteshop bood meer dan 100.000 vrijetijdsproducten via haar website aan in 15 landen, handelde in 2017 700.000 bestellingen af. Zij maakte in de laatste vijf jaar een explosieve (omzet)groei door. Desondanks heeft de onderneming in die jaren verliezen geleden. Zij kende een permanente liquiditeitsbehoefte. De oorzaken van het faillissement zijn in onderzoek, maar geconstateerd kan worden dat de marges te gering waren en de onderneming de grenzen van de omzetgroei had bereikt en overschreden. Leveranciers kregen niet tijdig betaald en staakten leveringen, terwijl aan de afzetkant klanten bestelden en betaalden, maar hun waar laat, niet of ondeugdelijk geleverd kregen. De retouren- en klachtenafhandeling vereisten meer inspanningen en ook personeelskosten. Verder hebben de leveringsproblemen Athleteshop negatief in het nieuws gebracht. Naar aanleiding van klachten van consumenten via Trustpilot, Klacht.nl, en Facebook heeft het TV Programma Kassa aandacht aan Athleteshop besteed. De berichtgeving betrof met name betaalde, maar niet geleverde goederen, het aanbieden van onbestelbare goederen, annuleringen van bestellingen en de slechte afwikkeling van herroepingen en geretourneerde goederen. Mede ten gevolge van die negatieve berichten namen de bestellingen af en verhoogde payment service provider Adyen haar deposit level (zie onder banken), waardoor de liquiditeitskrapte meer en meer knelde. Een schuldsaneringsronde onder leveranciers mocht Athleteshop niet meer baten. Uiteindelijk is het faillissement op eigen aangifte uitgesproken.

Kort voor het faillissement heeft Athleteshop haar activiteiten volledig gestaakt. De telefoonlijnen van de (klantenservice van) Athleteshop waren afgesloten, de websites waren offline en de werknemers naar huis gestuurd. Leveranciers hadden leveringen van voorraad opgeschort en diensten (zoals Google en hostingservers) opgeschort. Een verhuurder had het magazijn geblokkeerd. Veel van de voor het faillissement gedane bestellingen zijn niet meer geleverd, naar zeggen van de onderneming zouden dat 5.000 tot 7.000 klanten kunnen zijn. De naam van Athleteshop blijkt door een en ander aanzienlijk besmeurd en beschadigd. De behandeling van dit faillissement blijkt zeer arbeidsintensief. In de eerste weken van het faillissement hebben duizenden klanten uit heel Europa zich zowel telefonisch als per e-mail bij de curator gemeld. Op websites van Athleteshop, maar ook op Facebook en de eigen website van BENK Advocaten zijn in de Engelse en Nederlandse taal mededelingen. Gedupeerde klanten en leveranciers zijn gewezen op de mogelijkheid hun vordering (digitaal) bij de curator in te dienen. Voorts is ter informatie een veel gestelde vragen lijst (FAQ) geplaatst over (de werking van) het faillissement. Inmiddels zijn er 9000 e-mails ontvangen door de curator en hebben meer dan 4300 klanten en

leveranciers een vordering ingediend. Niet alleen de duizenden internationale klanten met vorderingen en vragen, maar ook de grote groep van (260) leveranciers met eigendomsaanspraken en de omvang van onlineactiviteiten in Europa vereisen veel inspanningen. Tezamen met de pogingen om de data veilig te stellen, de websites online en de contacten met diverse (dwang)crediteuren (zoals web ñ en data hostingpartijen, Google, verhuurder etc.) en een externe domeinnaamhouder maken de afwikkeling ervan bewerkelijk. Ook is met diverse gegadigden gesproken over overname (van een onderdeel van) Athleteshop. Er is veel tijd gestoken in het informeren van die geïnteresseerden op hun verzoek.