Kampeerwinkelketen Vrijbuiter failliet

De Vrijbuiter is failliet verklaard. De bekende kampeerwinkelketen ging naar eigen zeggen gebukt onder schulden, dure huurcontracten en achterstallig onderhoud.

Het bedrijf vroeg negen dagen geleden al surseance aan. Het is in de tussentijd dus niet gelukt om een koper te vinden.

Lees meer op https://nos.nl/artikel/2244116-kampeerwinkelketen-de-vrijbuiter-is-failliet.html

Bedrijfsomvang
Werknemers (ten tijde van faillissement): 405
Omzet (voorlaatste boekjaar): € 33.599.388,00

Activiteiten onderneming volgens faillissementsverslag

Zie hiervoor gegevens onderneming.

Oorzaak faillissement volgens faillissementsverslag

De Vennootschap kent haar oorsprong in 1985, wanneer grondlegger Jaap van Zuijlekom in Roden begint met kampeerhal (van destijds ca 1.200 m2). De combinatie van een ruim assortiment en scherpe prijzen zorgde voor klandizie uit heel Nederland, de Duitse grensstreek en Belgie. Begin jaren negentig wordt een eigen tentenfabriek in Tsjechie gekocht om middels zelf geproduceerde tenten het prijspeil te kunnen controleren. De omvang van het winkeloppervlak groeit in de loop der jaren tot ca 20.000 m2. In 2000 wordt het gerenommeerde tentenmerk De Waard overgenomen. Deze overname markeert het hoogtepunt van de ontwikkeling onder oprichter Van Zuijlekom, die in 2004 de leiding van het bedrijf en de meerderheid van zijn aandelen overdraagt aan twee van zijn medewerkers. Enkele jaren daarna verkoopt de oprichter ook zijn nog resterende aandelenbelang en trekt zich geheel uit de onderneming terug. Onder de nieuwe directie wordt een nieuwe strategie ingezet, die op verdere groei is gericht, in het bijzonder door middel van uitbreiding van het aantal winkels in Nederland. In Gouda wordt in 2008 een tweede winkel geopend. Daarna volgen de winkels in Roermond (2010) en (middels overname van een concurrerende onderneming) Zaandam (2011). Ter financiering van de groei en daarmee gepaarde investeringen wordt extra vreemd kapitaal 08-10-2018 1 aangetrokken, zowel middels een investeerder als middels uitbreiding van de bancaire financiering. Aan de met de uitbreiding van de financiering verbonden extra rente- en aflossingsverplichtingen verwachten directie en investeerder te kunnen voldoen, gelet op de geprognotiseerde hogere omzetten en resultaten. Maar de omzetgroei blijft uit. Van de oorza(a)k(en) hiervan hebben curatoren nog geen helder beeld gekregen. Door de directie ten tijde van de surséance van betaling (die dan nog maar relatief kort geleden is aangesteld) wordt gewezen op een gestaag afnemende kampeermarkt, alsmede de concurrentie van (met name de grote) webwinkels en winkelgiganten. Daar staat tegenover dat evenwel de outdoor markt en ook de omzet uit de B2B groeiend is en dat winkels die actief zijn in dezelfde sector (zie bijvoorbeeld Bever) wel succesvol lijken te zijn. Mogelijk is niet voldoende tijdig ingespeeld op de marktontwikkelingen en zijn er voor de klant – onvoldoende duidelijke keuzes gemaakt voor wat betreft de profilering en was de concurrentie aan met name de boven- en onderkant van de markt aantrekkelijker. De Vennootschap is sedert de acquisitie van de laatste winkel in Zaandam steeds verlieslatend geweest. In het (gebroken) boekjaar 2012/13 loopt het verlies zelfs op tot meer dan vijf miljoen euro en is er sprake van een negatief eigen vermogen van ruim vier miljoen euro. Om hieraan enigszins het hoofd te bieden wordt de huisbankier ABN Amro bereid gevonden om een substantieel deel van haar leningen kwijt te schelden en voorts wordt met de investeerder een “equity for debt” afspraak gemaakt. In het najaar van 2013 wordt bovendien Navitas c.s. als grootaandeelhouder betrokken. Het bij deze vennootschap beschikbare kapitaal, alsmede de retailkennis, moeten voor nieuwe impulsen zorgen. Ondanks dat diverse genomen maatregelen wel enig effect lijken te hebben gesorteerd, blijft er evenwel sprake van verlieslatendheid, met uiteindelijk als gevolg het verzoek tot verlening van voorlopige surséance van betaling als hiervoor reeds onder 1.0 geschetst. Curatoren zullen het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen nog vervolgen.