Bouwbedrijf Bouwgroep Moonen failliet

De rechtbank Oost-Brabant heeft zojuist de surseance van betaling van Bouwgroep Moonen Holding, Bouwgroep Moonen en Bouwgroep Moonen West omgezet in een faillissement.

Bouwgroep Moonen exploiteert een bouwbedrijf en houdt zich daarnaast bezig met projectontwikkeling zowel in utiliteitsbouw als woningbouw. Bouwgroep Moonen heeft drie vestigingen in Nederland; Breda, ‘s-Hertogenbosch en Diemen.

Lees meer op https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/Bouwgroep-Moonen-failliet-verklaard.aspx

Bedrijfsomvang
Werknemers (ten tijde van faillissement): 110
Omzet (voorlaatste boekjaar):