Bouwbedrijf Bouwgroep Moonen failliet

Activiteiten onderneming

Bouwgroep Moonen B.V. exploiteert een aannemingsbedrijf dat gericht is op zowel woningbouw als utiliteitsbouw. De hoofdvestiging van Bouwgroep Moonen B.V. bevindt zich in Den Bosch. Daarnaast beschikt de onderneming over een kantoor in Breda. Deze vestiging werd aanvankelijk vanuit een separate vennootschap (Bouwgroep Moonen Breda B.V.) geÎxploiteerd, maar
is uiteindelijk geïntegreerd in Bouwgroep Moonen B.V. Enkele jaren geleden heeft Bouwgroep Moonen haar werkgebied uitgebreid naar de omgeving Amsterdam. Daartoe is een separate vennootschap opgericht (Bouwgroep
Moonen West B.V.), die beschikt over een klein kantoor in Diemen (een kamer). Bouwgroep Moonen West B.V. brengt formeel offertes uit en sluit aannemingsovereenkomsten, maar verricht zelf geen verdere werkzaamheden. Alle werkzaamheden worden verricht door Bouwgroep Moonen B.V. De daarmee gemoeide kosten werden vervolgens intern doorbelast.

FinanciÎle gegevens

Jaar    Omzet                             Winst en verlies       Balanstotaal
2017
2016   € 58.489.176,00       € -5.995.540,00    € 20.406.655,00
2015   € 23.207.427,00       € 805.285,00          € 11.905.503,00
2014   € 40.855.964,00     € 1.460.127,00         € 18.704.600,00

Oorzaak faillissement

Het bestuur van Bouwgroep Moonen B.V. Bouwgroep Moonen Holding B.V. en Bouwgroep Moonen West B.V. (hierna: “gefailleerden”) heeft curatoren geÔnformeerd dat de laatste jaren forse verliezen zijn geleden als gevolg van de bouwhausse, die zich momenteel voordoet. Gefailleerden zouden in 2015 en 2016 werken hebben aangenomen, waarbij de offertes zijn gecalculeerd op basis van de destijds geldende prijzen. Als gevolg van de plots sterk
aantrekkende (woning)markt, en dus de sterk toenemende vraag, zijn de prijzen van onderaannemers, toeleveranciers en zzpíers zeer fors gestegen.Het was voor gefailleerden volgens het bestuur niet meer mogelijk om in te kopen tegen de prijzen waarmee aanvankelijk was gecalculeerd, terwijl zij uiteraard wel gebonden waren aan de aanneemsommen die zij in het verleden met haar opdrachtgevers waren overeengekomen. Volgens het bestuur is dit de voornaamste oorzaak van de forse verliezen. Begin 2017
hebben gefailleerden een additionele financiering aangetrokken om het ontstane liquiditeitstekort te overbruggen. Het bestuur van gefailleerden verwachtte het meest forse verlies na 2016 achter de rug te hebben en over 2017 een positief resultaat voor belastingen van circa Ä 1 mio te realiseren.

In het eerste kwartaal van 2018 zouden de projectadministraties nogmaals volledig opnieuw zijn doorgerekend en gecontroleerd. De conclusie was volgens het bestuur dat het resultaat over 2017 met ruim € 11 miljoen naar beneden moest worden bijgesteld, zodat een negatief resultaat werd gerealiseerd van meer dan € 10 miljoen. Als gevolg van deze verliezen nam de liquiditeitsdruk verder toe, aldus het bestuur. In de markt ontstonden bovendien geruchten over de slechte financiÎle positie van gefailleerden, waardoor betalingstermijnen werden ingekort en kredietverzekeraars geen
dekking meer boden op vorderingen van leveranciers. De kredietfaciliteit is op 29 maart 2018 door ING Bank N.V. opgezegd. Het bestuur van gefailleerden heeft zich daarop genoodzaakt gezien om surseance van betaling aan te vragen. De surseance van betaling is verleend, maar na vier dagen omgezet
in een faillissement, aangezien gefailleerden niet aan hun lopende verplichtingen konden voldoen en geen uitzicht bestond op het aanbieden van een akkoord. De curatoren hebben de hierboven opgegeven oorzaken van het faillissement in onderzoek.

Personeel

Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden 95
Op faillissementsdatum waren 95 werknemers in dienst van gefailleerde.

Source – https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/01.obr.18.88.F.1306.1.18