Abortuskliniek CASA failliet

De CASA-abortusklinieken zijn failliet verklaard. Dat meldt de curator. Gisteren sprak de rechtbank in Den Haag het faillissement uit.

Volgens de curator kunnen de klinieken, waar de afgelopen jaren op grote schaal is gefraudeerd, de komende weken gewoon open blijven. Ook zullen alle geplande abortussen gewoon doorgaan. De hoop is dat de gehele organisatie op korte termijn een doorstart kan maken; die moet zijn gerealiseerd voor 1 december.

Meer informatie op https://nos.nl/artikel/2201997-casa-abortusklinieken-failliet-verklaard.html

Bedrijfsomvang
Werknemers (ten tijde van faillissement):
Omzet (voorlaatste boekjaar):

Activiteiten onderneming

(volgens de KvK; SBI-code 86221) Praktijken van medisch specialisten en medische dag behandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie). Denaanduiding Abortuskliniek komt in de KvK vreemd genoeg alleen voor bij CASA Nederland en niet bij CASA Klinieken. Maar CASA Nederland was strikt genomen geen abortuskliniek en leverde zelf geen zorg. De abortushulpverlening werd uitsluitend geleverd door CASA Klinieken.

Omzetgegevens

CASA als geheel (dus inclusief CASA Nederland en CASA Medical) had in de afgelopen jaren (2015-2016) gemiddeld waarschijnlijk een inkomstenstroom van ca. 11,5 mio (deze inkomstenstroom bestaat grof gezegd uit 3 componenten: subsidie AWBZ/WLZ, opbrengst abortussen niet AWBZ/WLZ en overige dienstverlening). De inkomstenstroom van CASA Klinieken (sec) bedroeg gemiddeld in de afgelopen jaren ca. 10 mio (CASA Medical draaide ongeveer 100k per maand tot eind 2016). De omzetgegevens zijn schattingen omdat de jaarrekening 2016 niet definitief is geworden (zie punt 7.2) en omdat geen zicht is op de eventuele terugvorderingen (zie
punt 1.1).

Oorzaak faillissement

Intern was door de bestuurder al geconstateerd dat sprake was van een structurele boventalligheid en overcapaciteit, ook bij CASA Klinieken (zie o.a. punt 1.1). Dit is in het kader van het zelfonderzoek van Leenders intern vastgesteld in het laatste kwartaal van 2016 en mag niet verbazen als men zich realiseert dat de gehele branche van mening was (laatstelijk nog diverse publicaties in het Parool en de Volkskrant) dat sprake was van een zeer substantiële overcapaciteit (CASA zou qua organisatie zelf de gehele markt van 31.000 abortussen kunnen behandelen). Er was derhalve eigenlijk sprake van een te grote organisatie voor deze omzet. De tarieven waren niet substantieel lager en de omzet was niet echt gedaald. Dus lag het aan de struc- turele kosten en de mogelijk te lage efficiency. De financiële informatie was niet steeds nauwkeurig of real time beschikbaar. CASA Klinieken was – zelfstandig bekeken – zeker niet zo gezond als men heeft gedacht. Daar komen dan de klokkenluider, governance crisis en de mogelijke effecten van de on- regelmatigheden nog bovenop.

Personeel

Aantal ten tijde van faillissement

66 werknemers. Let op: dit zijn de nieuwe aantallen van na de doorstart in september 2017 vanuit CASA Nederland waarbij CASA Klinieken selectie bij de poort heeft toegepast en zonder het anciÎnniteitscriterium heeft willen en kunnen selecteren (zie ook punt 6.4). Het betreft een daling in fte van 115
werknemers naar 66 werknemers. Opvallend is dat een relevant aantal bestuurlijke en administratieve functionarissen (inclusief de nieuw benoemde bestuurder Coítje Admiraal) als (dure) uitzendkrachten werkzaam waren binnen de organisatie na het eerdere vertrek of de eerdere op non actiefstelling van de betreffende voorgaande functionaris

Source –
https://insolventies.rechtspraak.nl/Services/VerslagenService/getPdf/09_dha_17_407_F_V_02