Selecteer een pagina

Zakelijke zekerheden

Zakelijke zekerheden

Voorbeelden van zakelijke zekerheden zijn het pandrecht en het hypotheekrecht. Beide rechten geven de bank het recht hun vordering bij voorrang te verhalen op de opbrengst van de goederen en zaken waarop men die zekerheidsrechten heeft.

Bij zakelijke zekerheden komt het er materieel op neer dat op nagenoeg alle activaposten van de balans van de onderneming zekerheidsrechten zijn gevestigd, waardoor de bank onder de omstandigheden van discontinuïteit feitelijk meer zeggenschap en invloed op de onderneming heeft dan de ondernemer zelf.

Wanneer daarnaast de ondernemer door het bijzonder beheer van de bank feitelijk ondercuratele is gesteld, bepaalt de bank onder die omstandigheden de koers van de onderneming.