Risico verstrekken extra zekerheden

Risico’s van verstrekken van extra zekerheden bij (dreigende) discontinuïteit

De bank heeft er alle belang bij dat haar positie in de situatie van discontinuïteit van de onderneming zo sterk mogelijk is. Dat kan zij realiseren door het stapelen van zekerheidsrechten, zowel zakelijke zekerheidsrechten als persoonlijke zekerheidsrechten.

In een situatie van normaal beheer kan over het verstrekken van zekerheden door de onderneming nog wel onderhandeld worden, omdat in die situatie de bank altijd rekening moet houden met het feit dat een andere bank de kredietbehoefte van de onderneming kan invullen met minder zekerheidsrechten. In de situatie van bijzonder beheer ontbreekt die onderhandelingspositie van de onderneming.

Veel banken proberen in de situatie van discontinuïteit – binnen de marges van de wettelijke bepalingen (zie faillissementspauliana) – hun zekerhedenportefeuille uit te breiden, niet alleen voor wat betreft de zakelijke zekerheden, maar ook zal worden getracht persoonlijke zekerheden binnen te halen.

Indien door het weggeven van nieuwe zekerheden de onderneming geen meerwaarde kan creëren, dan moet de ondernemer zorgvuldig overwegen welke alternatieve aanwendingsmogelijkheden de tegenwaarde van de persoonlijke zekerheden heeft. In dit verband dient uiteraard ook de optie van de financiering van een doorstart van de onderneming aan de orde te komen.

Als de ondernemer in privé nog over financiële middelen kan beschikken, bijvoorbeeld een aanzienlijke overwaarde op onroerende zaken, dan is het uitrekenen van de tegenwaarde van de persoonlijke zekerheden eenvoudig. De tegenwaarde is in dat geval gelijk aan de overwaarde van de onroerende zaken. Die overwaarde kan maar één keer worden weggegeven.