Selecteer een pagina

Persoonlijke zekerheden

Persoonlijke zekerheden

Voorbeelden van persoonlijke zekerheden zijn de borgtocht, de garantie en de hoofdelijke aansprakelijkheid. Deze zekerheden houden in dat een “derde” zich mede-aansprakelijk stelt voor de schuld van de kredietnemer, de onderneming.

Bij persoonlijke zekerheden is de ondernemer in privé vaak aansprakelijk en bij hoofdelijke aansprakelijkheid kan het ook inhouden dat de partner van de ondernemer mede-aansprakelijk is voor de bancaire financiering van de onderneming.

Onder deze omstandigheden is de niet-ondernemende partner dus volledig mede-aansprakelijk voor bancaire schulden, waardoor feitelijk gesproken de niet-ondernemende partner toch mede-verantwoordelijk wordt voor het reilen en zeilen van de onderneming.

Uit de praktijk blijkt dat op het moment dat de persoonlijke zekerheden worden verstrekt dat risico nog wel eens onderbelicht blijft.

Wanneer de ondernemer een situatie van discontinuïteit onverhoopt niet overleeft, heeft dat in de praktijk dikwijls tot gevolg dat naast een faillissement de ondernemer ook vaak geconfronteerd wordt met huwelijksproblemen als gevolg van de mede-verantwoordelijkheid van de niet-ondernemende partner, die zich daarvan niet altijd bewust is geweest.