Selecteer een pagina

Zekerheden

Zekerheden

Bij het sluiten van kredietovereenkomsten worden door banken zekerheden gevraagd. Dat zijn rechten waardoor de bank extra beschermd is wanneer onverhoopt een normale kredietaflossing niet langer kan plaatsvinden en de bank over zal moeten gaan tot kredietopzegging. Door het uitwinnen van haar zekerheden kan de bank haar verlies beperkt houden.

Voor de bank zijn er twee soorten zekerheden: Zakelijke zekerheden en persoonlijke zekerheden.