Toetsing rechtmatigheid

Toetsing rechtmatigheid in kort geding

Als ultimum remedium kan de ondernemer te allen tijde de rechtmatigheid van de kredietopzegging in rechte laten toetsen. In verband met de spoedeisendheid van de zaak zal die toetsing door de rechter in kort geding moeten plaatsvinden. Uiteraard zal de ondernemer aan de hand van de hiervoor gegeven criteria de rechter duidelijk moeten maken dat de bank niet voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een rechtsgeldige kredietopzegging.