Klacht indienen

Klacht indienen

Door de recent ingevoerde bankeed moet het klantbelang centraal staan bij de afdeling bijzonder beheer van de banken. Schending van de bankeed geeft de klant het recht op een klacht in te dienen tegen individuele bankmedewerkers. En een klacht werkt nooit positief uit op een toekomstige carrière van de betrokken bankier. En dat gegeven kan slim gebruikt worden in onderhandelingen die met bijzonder beheer gevoerd moeten worden. In het bijzonder als een kredietopzegging door de bank kenbaar wordt gemaakt.

Dreiging met een klacht is vaak al voldoende

Ervaring met bijzonder beheer leert iedere MKB’er dat er absoluut geen sprake is van gelijkwaardigheid van partijen. En al helemaal niet dat het klantbelang centraal staat. De verwachting is dan ook dat vooral bijzonder beheer door het ingevoerde tuchtrecht snel onder vuur zal komen te liggen wanneer kredieten worden ingeperkt of ingetrokken of andere ongunstige maatregelen voor de ondernemer worden getroffen. Aangeven dat een klacht zal worden ingediend tegen individuele bankmedewerkers die bij de besluitvorming zijn betrokken, kan dan wonderen doen en deze dreiging van een klacht zal een effectiever wapen blijken te zijn dan wachten met het indienen van een concrete klacht nadat het krediet al is ingetrokken.