Kredietopzegging

Kredietopzegging door bank

Kredietovereenkomsten zijn opzegbaar. Op grond van de algemene bankvoorwaarden kan de bank in theorie iedere dag de kredietovereenkomst opzeggen. Uiteraard is de bank niet vrij dit naar willekeur te doen. Als de rechter oordeelt dat het besluit tot de opzegging in strijd is met de “redelijkheid en billijkheid” kan de bank verplicht worden het krediet voort te zetten onder de voorwaarden zoals deze waren overeengekomen.

Banken moeten hun kredietportefeuilles opschonen. Aandeelhouders, Wet- en regelgeving verplichten hen daartoe. Om die reden worden kredieten veel sneller dan voorheen naar Bijzonder Beheer overgeheveld. Aan Bijzonder Beheer de taak om de kredietopzegging voor te bereiden en te executeren. Met alle juridische instrumenten die zij voorhanden hebben. En met goed getraind personeel dat weet hoe zo’n klus geklaard moet worden.

Bij dit “scenario” kunnen ook adviseurs betrokken worden die de bank vooraf heeft geselecteerd. Niet op hun kennis en competenties, maar vooral op loyaliteit jegens de bank. Een oneerlijk gevecht als de onderneming dit “scenario” niet of te laat door heeft.

Vooral omdat een door de bank geselecteerde adviseur de ondernemer niet snel zal adviseren eventuele juridische stappen tegen de bank te ondernemen als dat voor het voortbestaan noodzakelijk wordt geacht. Zoals bijvoorbeeld tegen een onrechtmatige kredietopzegging of inperking.