De sluiptechniek

De “sluiptechniek”

Een variant van de “tijdrekker” is de “sluiptechniek”. Deze boobytrap houdt in dat het rekening-courantkrediet afhankelijk wordt gesteld van een relatief laag bevoorschottingspercentage op ingeleverde pandlijsten met debiteuren. De ondernemer werkt bij deze variant, zonder het zelf te weten, mee bij het aanhalen van de strop om z’n nek.

Hij merkt alleen dat de al aanwezige liquiditeitsproblemen steeds erger wordt terwijl zijn omzetten niet behoeven terug te lopen. Zelfs is het onder deze omstandigheden mogelijk dat de onderneming winst draait.

Wanneer de juridische bewaking van het kredietdossier het sein op groen zet voor de formele kredietopzegging, wordt de stekker eruit gehaald.

In combinatie met de boobytrap de “botte bijl” kan de onderneming naar een faillissement worden geleid.

Ook hier is het advies: stel een deskundige adviseur als “waakhond” aan, een crisismanager die het vertrouwen van de ondernemer heeft. Deze kan een faillissement van de ondernemer wellicht nog voorkomen door versneld een doorstart voor te bereiden.