Selecteer een pagina

De bedrijfstaksaneerder

De “bedrijfstaksaneerder”

De “bedrijfstaksaneerder” is voor de ondernemer de meest verraderlijke boobytrap. De onderneming van de ondernemer en met name de gezonde onderdelen ervan worden aan een andere ondernemer, vaak in dezelfde branche, die ook klant is bij de bank, doorgespeeld.

Meestal is het een grotere onderneming waarvan de continuïteit eveneens ter discussie staat, die relatief gesproken financieel net iets gezonder is. Deze variant wordt met een duur woord “bedrijfstaksanering” genoemd. Het “matchen” van ondernemingen bij dezelfde bank waardoor de totale schade van de bank bij meerdere ondernemingen geminimaliseerd wordt.

Deze boobytrap komt met name voor wanneer de bank mismanagement als voornaamste oorzaak van de discontinuïteit ziet. De bank kiest dan bewust voor het laten overleven van die onderneming waar zij het meeste vertrouwen in het management heeft.

Vooral voor familiebedrijven (DGA-ondernemingen) is het van belang dat de “bedrijfstaksaneerder” tijdig wordt onderkend. Juist bij dit soort ondernemingen kan snel een conflictsituatie ontstaan tussen het belang van de ondernemer zelf en het belang van zijn onderneming.

Ook deze boobytrap kan effectief bestreden worden door het tijdig inzetten van een ervaren adviseur als “waakhond”.